Vi vokser!

Vi har økt sponsorbeløpet per jente til 150 kr. Det er to grunner til det: Organisasjonsutvikling og større stipender. Vi er kjempefornøyde og inviterer deg til å ta del i de spennende prosessene vi står oppi akkurat nå.

Organisasjonsutvikling

Vi blir større og gir stipend til stadig flere jenter – de siste fem årene har vi femdoblet antall utdelte stipender og følger nå opp 96 jenter. Det har tatt oss til et punktet hvor vi må styrke organisasjonsdelen i Nepal slik at vi kan sikre best mulig oppfølging til de vi støtter. Dette er et godt tegn og gjør at vi kan vokse mer, kollegaene vår i Nepal får mer tid og overskudd til å ta tak i problemstillinger jentene står ovenfor og kan få større innflytelse på lokalsamfunnene rundt jentene.

SHE=Precious jobber for å skape varig og bærekraftig forandring. For å lykkes er vi avhengige av kvalitet i alle ledd. Hele veien fra behovskartlegging og utvelgelse av hvilke jenter som skal få stipend, oppfølgingen av hver enkelt student og til helhetlig strategisk tenking og informasjonsutveksling er vi ikke bare avhengige av dyktige personer, men også gode systemer. Vi har hele veien hatt med oss svært dyktige og kompetente kollegaer i Change Action Nepal (CAN, vår samarbeidsorganisasjon), og i år er vi med på en satsing på administrasjonssiden så vi kan utrette mer.

Mer konkret skal vi endre medarbeiderstrukturen, bl.a. for å dekke behovet for administrativt personale. I den sammenheng jobber vi også med å videreutvikle systemene for informasjonsbehandling og informasjonsdeling. Fysisk gir det seg utslag i at CAN har, for første gang, fått sitt eget kontor. SHE=Precious er med på å finansiere dette, sammen med andre av CAN sine samarbeidspartnere. Kontoret gir bedre flyt i det daglige arbeidet. Det gjør det lettere for teamet å møtes og å arrangere samlinger med de som får stipend, og gjør det lettere for jentene og andre å forholde seg til CAN.

Administrasjonsutgifter er et ord som skaper bismak for mange. Vi har derimot blitt veldig glade i det! Sunne administrasjonsutgifter gir økt kvalitet på arbeidet og lar oss gjøre mer og få større innflytelse. Både vi i Norge og våre kollegaer i Nepal er opptatt av nøysomhet i alle ledd og har hele tiden fokus på å forvalte pengene vi har så effektivt vi kan. Så er det verdt å understreke at alt arbeidet som gjøres i Norge fremdeles skjer på frivillig basis, så pengene vi får fra deg fremdeles går uavkortet til Nepal.

Økte stipender

Stipendene har vært like store siden oppstarten for fem år siden, og vi ser at de ikke dekker skoleutgiftene til jentene. Derfor ønsker vi å øke dem noe, så de kan være mer til nytte enn de er nå.

Heretter er altså beløpet for å støtte skolegang til ei jente 150 kr/mnd. Vi setter stor pris på om du justerer dette i nettbanken din. Det er selvsagt frivillig og det er fremdeles fullt mulig å gi et valgfritt månedlig beløp.

1 Comment

  • Gratulerer med voksing! Digger vinklinga administrasjon=supert! Og digger dere, og arbeidet dere gjør <3