Stipendutdeling i Katmandu

Om to dager er «sommerferien» for grunnskoleelever i Nepal slutt, og et nytt skoleår begynner. Vi fikk være med da jentene vi støtter i Katmandu-området i dag fikk utdelt stipend for de neste seks månedene.

Stipendutdeling med denne gjengen er langt mer høytidelig enn noe Lånekassen i Norge noen gang har foretatt seg. Alle jentene samles i et stort møterom sammen med mødrene, tantene eller søstrene de har med, en del folk fra samarbeidsorganisasjonen vår i Nepal, og oss. Gjestene fra Norge sitter på utstilling helt foran, sammen med de som skal lede showet. På veggen henger et stort banner: «Empower girls through education». Alle må introdusere seg med navn, alder, hvor de bor og hvilken klasse de går i. Taler og pep-talks blir servert både av de lokale og oss som var på besøk. Mye skal gjøres på kort tid: Informasjon skal gis ut og samles inn, jentene skal oppmuntres og inspireres, og så skal selvsagt stipendet deles ut.

Stipendene ble utdelt til den enkelte i en konvolutt, og vi tre fikk æren av å overrekke dem. Det var overraskende fint å få være med på! Det vi engasjerer oss i på avstand i Norge ble plutselig veldig konkret og håndfast. En konvolutt med penger overrekkes til en jente som forlegent takker og går fnisende tilbake til plassen sin. Det er godt å se at hjelpen når frem, og kommer til nytte.

Oppmuntringen og inspirasjonen handler stort sett om å hjelpe jentene til å forstå at de er viktige og uendelig verdifulle, gi dem mot til å drømme og sette seg mål og formane dem til å jobbe hardt for å nå målene sine. I dag brukte prosjektleder Indira også anledningen til å øke jentenes og familiemedlemmenes bevissthet rundt problemet med menneskehandel. Hun brukte et verktøy kalt «Priceless Cube» (www.pricelesscube.com) som på enkelt og pedagogisk vis forklarer både hva som ligger bak menneskehandel, hvordan det kan arte seg i praksis, hvordan man kan unngå det og hvordan det er håp også for dem som er blitt lurt. Dette er svært viktig kunnskap for både jentene og familiene deres, da det er sannsynlig at flere av dem enten har vært ute for slike situasjoner eller kommer til å oppleve det.

Det er inspirerende å møte disse jentene og se hvordan de står på for å få en utdanning. Og vi er takknemlige for at vi får bidra til at deres drømmer kan gå i oppfyllelse!

Comments are closed