Vi gir stipend til jenter i Nepal. På denne måten får de mulighet å komme seg ut av sex-industrien og inn på skolebenken, og kan forme sin egen framtid. For at ei jente skal få skolegang kreves 150kr/mnd, for videregående skole og høyere utdanning koster det 350kr/mnd. Det dekker skole, skolemateriell og oppfølging. Vi gir dem mulighet til å fullføre skolegang opp til og med bachelorgrad.

Hun er verdifull og fortjener bedre. Hun fortjener verdighet, frihet og framtid!