DSC_6225

I Nepal er menneskehandel et stort problem. 12 til 20.000 jenter blir hvert år bortført og tatt med over grensa, hovedsakelig til India, der de blir solgt som sexslaver. Disse jentene er helt nedi 5-års alderen. Korrupt politi, fattigdom, manglende handlingsvilje fra myndighetene og lav risiko for straffeforfølgelse for bakmenn gjør situasjonen værende. I tillegg blir jenter og kvinner sett på som mindreverdige, både sosialt og juridisk.

I Kathmandu er det omlag 50.000 jenter som jobber i sexindustrien og gjennomsnittsalderen er bare 14 år. Det er forbudt med bordellvirksomhet i Nepal, men de finnes likevel overalt i form av massasjesentere, gjestehus, dansebarer og restauranter.

Mange unge nepalesiske jenter reiser til hovedstaden for å finne jobb eller gå på skole, ofte fordi de ser det som eneste utvei fra deres harde levevilkår på landsbygda. Mange blir også lurt med av bakmenn. De oppdager at livet i byen er tøft og dyrt og arbeidsledigheten høy, og takker derfor gjerne ja når de får et fristende tilbud om en enkel jobb i f.eks. en lokal restaurant, et massasjesenter, gjestehus eller dansebar. Først seinere oppdager de at jobben ikke bare går ut på å lage mat, gi massasje, re senger eller danse – de må også ha sex med kundene. Ofte har de ikke annet valg enn å gå med på dette, siden de ikke har andre jobbmuligheter med sin manglende kompetanse og de har ikke råd til å ta utdanning.

Det er en hard virkelighet, store tall og vanskelig å ta innover seg, men det er ikke bare tall. Hver av disse har et ansikt, et navn og en historie. Vi vet hva som skjer og ønsker ikke ta lett på det, men heller skape endring. Disse jentene er verdifulle, men lever ikke i den friheten de fortjener. Det vil vi gjøre noe med!

Med utdanning får hun verdighet, frihet, levebrød, innflytelse, status, kunnskap, mindre risiko for å ende opp i prostitusjon og menneskehandel. Med utdanning kan hun forme sin egen fremtid.

DSC_8842