DSC_9294

Det er 134 jenter og 5 gutter i Nepal som mottar stipend igjennom SHE=Precious. Den yngste er 6 år og eldste er 22. 30 av jentene går på videregående og høyere utdanning, og resten går på barne- og ungdomsskolen. Siden vi startet i 2012 har vi gitt skolegang til 192 stykk.

Ca 1/3 av jentene går på forskjellige offentlige skoler i Kathmandu. De har alle forskjellige historier, men har enten jobbet i prostitusjon, er på grensa til å havne der, har vært utsatt for menneskehandel eller blitt grovt misbrukt. Grunnet økonomiske problemer har de selv ikke mulighet å betale for skolegang og -materiale, så for å komme seg ut av situasjonen er de avhengig av å motta stipend. Derfor er jentene også stort sett veldig motiverte for å studere, får gode resultater på eksamen og ser på det som et stort privilegium å få en slik mulighet. Takknemligheten er svært stor.

Resten av jentene og guttene bor i distriktene Nuwakot og Sindhupalchowk. Det er bare noen mil unna hovedstaden, men med tanke på infrastruktur, utdanning og sosial standard er avstanden mye større. Her har unge jenter svært høy risiko for å bli utsatt for menneskehandel, og noen av de vi støtter har vært offer for dette. Dette er et pioneerprosjekt, og det er stort å få være med å forebygge menneskehandel og forandre fremtiden til jenter i disse områdene.

Flere sliter naturligvis med en traumatisk fortid. Derfor får de god oppfølging av våre fire nepalske medarbeiderne som koordinerer prosjektet i Nepal. Jentene får også tilbud om å snakke med sosialrådgiver.

De aller fleste jentene bor hjemme hos sin egen familie. Indira Ghale driver også et safe house for 11 av jentene vi støtter, som av trygghetshensyn ikke kan bo hjemme hos sine egene familier. Indira har også kontakt med flere andre safe house, og hjelper jentene som har behov for å finne et annet hjem enn familiens med det utover kapasiteten i dette safe house’et.