Holdningsendring i Nuwakot

I distriktet Nuwakot støtter SHE=Precious 17 jenter og tre gutter. Vi har fått treffe dem og være med på stipendutdeling, og sett hvilken betydning arbeidet vårt har for familiene som er involvert.

Nuwakot er et område hvor det skjer svært mye menneskehandel. Alle mødrene til ungdommene vi støtter her er «trafficking survivors», det vil si at de har vært solgt, men har overlevd og har rømt fra tvangsprostitusjon. Samtlige av mødrene er HIV-positive, og to av jentene vi støtter er også smittet. Noen av dem er helt eller delvis utstøtt fra familiene sine på grunn av skammen tidligere sex-arbeid og HIV-smitte medfører. Familiene er altså vanskeligstilte på flere måter, noe som øker risikoen for at barna skal bli utnyttet.

En av jentene vi støtter har blitt kidnappet og forsøkt solgt to ganger, først av en venn og så av kjæresten. Hun ble heldigvis reddet før hun ble utsatt for misbruk, men både hun og moren er redd for at noe lignende skal skje igjen.

På tirsdag var det samling og stipendutdeling for ungdommene i Nuwakot. Samlingen startet med et skikkelig måltid mat, fordi alle reiser langt for å komme sammen. Mange hadde to timer til fots og to timer på buss for å komme frem. Selv brukte vi fire timer i bil på reisen fra Katmandu. Det holdes ca. tre slike samlinger i året, og ellers følges ungdommene og familiene opp med hjemmebesøk, skolebesøk og over telefon.

Et nytt fremskritt som skjedde på denne samlingen var at mange fedre møtte opp.

Det er vanlig at ungdommene kommer sammen med en slektning, men tidligere har dette stort sett vært mødre eller søstre. Tradisjonelt involverer fedre seg lite i oppdragelse og oppfølging av barna, noe vi fikk tydelig illustrert da en av fedrene ikke husket navnet på datteren sin da han skulle presentere seg.

Våre lokale medarbeidere jobber strategisk inn mot familiene og nærmiljøene til ungdommene for å skape en holdningsendring. Deler av undervisningen denne gangen handlet om hvor viktig støtte fra familien er for at barna skal lykkes på skolen. Det var svært oppløftende å se hvordan fedrene tok dette til seg. Etter endt samling hadde det tydelig skjedd en forandring, og alle fedrene kom opp og takket inngående før de tok fatt på hjemveien.

Dette er et godt eksempel på hvordan våre lokale medarbeidere har et helhetlig perspektiv på alt de gjør. De jobber målrettet med å bygge relasjoner og lære lokalmiljøene å kjenne, både for å finne ut hvor behovene for stipend er størst, og for å identifisere utfordringene som hindrer skolegang eller fremmer menneskehandel i områdene.

Vi er imponert over den grundige jobben de gjør, og takknemlige for at vi kan stole på at arbeidet vi er en del av vil skape varig endring.

Comments are closed